سوالات حقوقی به صورت رایگان می باشد

034 - 32470475

اطلاعات تکمیلی

نام و نام خانوادگی همراه با شماره تماس :

در کدام یک از موارد زیر احتیاج به کمک دارید ؟

لطفا توضیح دهید هدف شما از این قرارداد چیست ؟

رازداری و حفظ اطلاعات شما جزو وظایف حرفه ای ما است.

مراحل تنظیم یا بررسی قرارداد

  1. مشکل حقوقی خود را شرح دهید.
  2. سپس نظر حقوقی و دستمزد آقای شریفی را دریافت میکنید.
  3. پس از بررسی کردن شرایط و موافقت با آن, جلسه هماهنگ میگردد
  4. برای شروع فرآیند کافیست 50% مبلغ را پرداخت نمایید و الباقی را پس از تنظیم پیش نویس پرداخت کنید.
  5. پس از تایید شما با وکیل تسویه می گردد.